รองเท้าลีลาศ

posted on 04 Feb 2008 16:08 by latinclub

 

 

 

 

 

 

Picture

posted on 04 Feb 2008 15:51 by latinclub

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

posted on 04 Feb 2008 15:33 by latinclub

เพื่อให้บุคคลที่สนใจหรือต้องการศึกษาหาความรู้กีฬาประเภทลีลาศ  ได้เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อจะนำไปเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ  และในบล็อคของเราก็ยังมีข้อมูลที่ท่านต้องการค้นคว้าอีกมากมายเกี่ยวกับลีลาศ ซึึ่งสามารถเข้าชมบล็อคของเราได้ที่  http://latinclub.exteen.com นะคับ