สมาชิก

posted on 14 Dec 2007 12:51 by latinclub

นาย คุณากรณ์  ชูนิล  เลขที่ 7

นางสาว  สุวิมล  ไทยประเสริฐ  เลขที่ 9

นางสาว  นิตยา  บุญประสงค์  เลขที่ 10

นางสาว  นิตยา  ปั้นแพทย์  เลขที่ 17

นางสาว  ชลธิชา  เปรี้ยวหวาน  เลขที่ 39

นางสาว  น้องเล็ก  จันทะจร  เลขที่ 43

ชั้นภาษาต่างประเทศ 2/1

โรงเรียนเทคนิคพนิชยการอยุธยา

 

Comment

Comment:

Tweet